Welkom

Welkom op de website van Stichting "The Sheepfold"

Stichting "The Sheepfold ziet als haar taak om vanuit Nederland, met de mensen in The Gambia, aldaar bepaalde bouw-, inrichting- en organisatieactiviteiten uit te voeren, waaronder de bouw van een Children's Ranch ‘The Sheepfold’ voor kinder- en jongerenopvang in de leeftijd van 5 tot 20 jaar om deze jongeren een fundamentele basis te geven voor een toekomst in hun land.

Twee van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn, dat alle kinderen naar school moeten en dat de honger in 2015 gehalveerd moet worden. Dit zijn de hoofddoelen, die de stichting nastreeft.

Stichting The Sheepfold trekt zich daarom het lot aan van deze straatkinderen. Deze kinderen hebben recht op onderwijs en het opgroeien in een normale leefomgeving. Niet op straat! Daar zullen zij nooit het gevoel van eigenwaarde krijgen en een toekomst opbouwen.

Stichting The Sheepfold vraagt daarom dringend uw hulp (jongeren en ouderen) door samen met de stichting een opvang te realiseren voor deze kinderen. Dit centrum zal hen de mogelijkheid bieden en perspectief op een goede toekomst. Op straat zal dat nooit lukken!

Help ons!

Stichting “The Sheepfold” vraagt dringend uw hulp (jongeren en ouderen) door samen met de stichting een opvang te realiseren voor de straatkinderen van Gambia.

wpe919a0d6_05_06

Dit centrum zal hen de mogelijkheid bieden en perspectief op een goede toekomst.

NAMENS DE KINDEREN ALVAST BEDANKT