The Sheepfold

Wat betekent The Sheepfold?

The Sheepfold betekent heel eenvoudig “de schaapskooi”

Waarom de naam (The Sheepfold) aan deze stichting?

In Gambia valt het mij (Yvonne Voorn) op, dat schapen niet door een schaapherder geleid worden naar plaatsen waar zij van het heerlijke groene gras kunnen genieten. Door zelf op zoek te gaan naar gras, papier, schillen van allerlei fruitsoorten, bladeren van bepaalde bomen en water, komen zij op plaatsen, waar zij samen met andere schapen een grote kudde vormen.

Mijn gastgezin heeft 3 schapen. Zij blijven vaak dichtbij huis, behalve als er veel wijfjes in een andere groep zijn, dan sluiten zij zich aan en zie je ze de hele dag niet meer. Dit doen zij iedere dag weer, worden niet moe van het grazen en lopen grote afstanden op zo’n dag. Bij avondschemering verlaten zij de groep en gaan naar de plek waar zij thuis horen. Als er een schaap ontbreekt, gaan zij blatend op zoek naar het ene schaap, totdat zij het vinden. Vinden zij het niet, dan blijven zij blaten, zodat de eigenaar weet, dat er een schaap ontbreekt. Hij start dan een zoektocht, want wie weet heeft een ander eigenaar hem vastgebonden om te verkopen, i.p.v. zijn eigen schaap. Om die reden geven zij hun schapen namen, waardoor het vermiste schaap snel getraceerd kan worden. Schapen, geiten zijn heel vrij en de eigenaar vertrouwt erop dat haar kudde weer thuis komt. Zij maken zich daarover niet druk. Het gebeurt gewoon.

Het leven van een straatkind gelijkt bijna op dat van het schaap. Eén uitzondering hierop is, dat het straatkind vaak geen thuis (kooi) heeft om naartoe te gaan. Hij moet dan een plekje zoeken voor de nacht. Met andere lotgenoten vormt het een familie en probeert op allerlei manieren te overleven.

Straatkinderen blijven bij elkaar en zorgen voor elkaar (heel erg sociaal). Ze delen alles met elkaar wat zij krijgen/stelen, maar ook wat zij verdienen door kleine karweitjes te doen.

Ze hebben geen toekomst perspectief, omdat zij niet naar school kunnen.

Ze horen op school te zitten en niet op straat te slenteren.

Ze willen ook wel naar school, maar krijgen de kans hiervoor niet.

Ze staan in de schoolpauzes bij de poort naar hun leeftijdsgenootjes te kijken. (Wat zal er op zo’n moment in dat koppetje omgaan?)

Ze worden vaak afgesnauwd, omdat de gemeenschap hen als een last ziet en als dieven, voor wie je op je hoede moet zijn.

Twee van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn, dat alle kinderen naar school moeten en dat de honger in 2015 gehalveerd moet worden. Dit zijn de hoofddoelen, die de stichting nastreeft.

Stichting The Sheepfold trekt zich daarom het lot aan van deze straatkinderen. Deze kinderen hebben recht op onderwijs en het opgroeien in een normale leefomgeving. Niet op straat! Daar zullen zij nooit het gevoel van eigenwaarde krijgen en een toekomst opbouwen. Stichting The Sheepfold vraagt daarom dringend uw hulp (jongeren en ouderen) door samen met de stichting een opvang te realiseren voor deze kinderen. Dit centrum zal hen de mogelijkheid bieden en perspectief op een goede toekomst. Op straat zal dat nooit lukken!

We zullen nu starten met het ommuren van het terrein om het materiaal veilig te stellen voor verdere realisatie. Door onvoldoende financiën kunnen wij nu niet met de woningen starten, maar met de well (waterput) , watertank en wachterswoning met septic tank. Als deze zaken af zijn, kunnen wij ons richten op de realisatie van de 4 woningen.

Voor het stuk land hebben wij € 10.285,- betaald. Voor bovengenoemde zaken wordt dat ongeveer € 15.000,- (incl. aanschaf solar pump, etc. voor de well).

De kosten per woning zullen ongeveer € 11.000,- (rekeninghoudend met koersverschillen) en exclusief inrichtingskosten. Er moeten in totaal 4 woningen worden gerealiseerd . Als u deze kinderen een toekomst en een veilig thuis gunt, geeft u dan als donateur op en zo kunnen wij samen iets voor hen betekenen.

Van kindsoldaat hebt u wel vaak gehoord. Deze kinderen worden onder bedreiging gekidnapt en reeds op jonge leeftijd gedwongen te moorden. Velen van hen zijn reeds aan deze dreiging ontsnapt, omdat zij uit dat soort landen gevlucht zijn. Daarom wil de stichting voorkomen dat zij weer het slachtoffer worden van dit soort criminelen. De stichting wil niet wachten tot het kalf verdronken is, maar nu de mogelijkheid bieden (ons MOTTO is en blijft preventie en veiligheid).

Alvast heel hartelijk bedankt namens de straatkinderen in Gambia.

Help ons!

Stichting “The Sheepfold” vraagt dringend uw hulp (jongeren en ouderen) door samen met de stichting een opvang te realiseren voor de straatkinderen van Gambia.

wpe919a0d6_05_06

Dit centrum zal hen de mogelijkheid bieden en perspectief op een goede toekomst.

NAMENS DE KINDEREN ALVAST BEDANKT