Nieuws

NAMENS DE KINDEREN ALVAST BEDANKT

maart 29, 2016

ontwikkelingen Lamin

Lieve vrienden. Het is weer zover. Woensdag, 30 maart 2016 reis ik naar Gambia. Mijn verwachting is, dat alles nu afgerond zal zijn. Hiervoor heb ik nog steeds uw hulp nodig, waarvoor ik u bij voorbaat hartelijk dank zeg namens de kinderen. In eerste instantie zal er aan het watersysteem gewerkt worden. Hoop, dat het voorspoedig zal gaan. Hierna moet de woning betegeld, geschilderd, etc. worden. Het terrein geëgaliseerd, de muur afgemaakt worden met “haaientanden” om het de dieven moeilijk te maken. Ook de poort moet vervangen worden. Die wij nu hebben is tweedehands, omdat je toch rekening moet houden, dat het gestolen kon worden. HELPT U ONS DE KINDEREN HELPEN. Hartelijk dank! Blijf op de hoogte door de site […]
maart 21, 2016

Watersysteem

Beste vrienden. Er is nog geen begin gemaakt met het aanleggen van het watersysteem(waterpomp). Vorig jaar hebben wij om uw steun gevraagd, maar het bedrag (€10.000,-) is niet gehaald, waardoor er ook geen bouwactiviteit (voorlopig) kan plaatsvinden. We hadden kunnen kiezen voor een generator (goedkoper) maar dat zou ons handen vol geld gaan kosten, wat betreft het onderhoud en het gevaar wat het kan opleveren. We hebben daarom voor dit systeem gekozen, wat veiliger is en duurzaam. Het bedrijf houdt dat 6 maanden in de gaten (een soort garantie) en daarna zijn ze ook bereid te helpen als er hulp nodig is. Ik heb vorige maand een e-mail aan het bedrijf gestuurd en het probleem voorgelegd, vooral wat betreft de […]
maart 21, 2016

Stand van Zaken in Lamin

Lelystad, 8 april 2014. Stand van zaken in Lamin – The Gambia Lieve mensen, Het is langer dan 5 maanden dat er geen voortgang in de bouw geweest is. De oorzaak is eenvoudig te verklaren. Het werk is tot zover gerealiseerd met gekochte water en omdat het een nieuw gebied is, moet men zelf voor al het nodige zorgen. Het bestuur in Gambia vindt dat het geld beter voor de bouw gebruikt kan worden, dan dit uit te geven aan water, ondanks dat dit nodig is. Er is toen voorgesteld T-shirts te maken en te verkopen om zo donaties te krijgen voor het realiseren van het watersysteem èn tevens het project onder de aandacht te brengen. Deze T-shirts zijn in […]
maart 21, 2016

Reisverslag Maart

Lieve mensen. 17 oktober 2012 reisde ik af naar Gambia in verband met de werkzaamheden die daar verricht worden. Ik zou daar 5 maanden verblijven in de hoop, dat 1 gezinswoning afgebouwd zou zijn vóór mijn terugreis naar Nederland. Het is jammer genoeg niet zover gekomen, vanwege de vele vrije dagen (public holiday’s) en andere zaken die zich voordeden. Aan de cultuur kun je niets veranderen. Alles bij elkaar opgeteld is dat 1,5 maand geweest, waarbij ik niet vrolijk van werd. Alle kosten worden door mijzelf gedragen, dus verloren tijd en geld Een ander probleem die de zaak stagneert, is het water. Er wordt nog steeds met gekochte water gebouwd, omdat het aanleggen van het watersysteem voor ons nog niet […]
maart 21, 2016

Bestuur Gambia

Bestuur samengesteld in Gambia Yvonne Voorn heeft diverse mensen bereid gevonden om in het bestuur The Sheepfold Gambia plaats te nemen. De samenstelling van het Bestuur speciaal samengesteld voor The Sheepfold Gambia zijn: (Voorzitter) Chairman: The Right Rev’rend Professor W. Peter Stephens, (penningmeester) The Connexional Treasurer: Mr Benji Carr, (vice voorzitter) The Chairman: Dr Roddie Cole, (secretaris) The Legal Adviser: Dr Henry D. Carrol, (algemeen lid) Chairperson: Mrs Adelle Sock Al onze plannen zijn door Yvonne Voorn verwoord en doorgenomen en deze personen staan met de volle 100% achter deze stichting. We spreken ook Gods zegen over deze mensen uit en bidden voor een goede samenwerking en voor mij persoonlijk vraag ik u gebed zodat ik deze personen ook eens […]