ANBI

anbi_logo

Stichting “The Sheepfold” is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor in principe al uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Instellingen kunnen ons vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangemerkt en geregistreerd.

Instellingen in het buitenland

Een ANBI kan gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door ons aangewezen land. Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd, kunt u gratis bellen naar de BelastingTelefoon.

Welke instellingen zijn een ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is geregistreerd als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken.

wpa2846236_05_06